VAN BEWONERS VOOR BEWONERS

U WILT ER STRAKS TOCH OOK WARM EN COMFORTABEL BIJ ZITTEN

Een warmtenet in de Gildenwijk

Er gaat iets veranderen voor de bewoners in de Gildenwijk. Tussen nu en 2030 is het de bedoeling om de gehele Gildenwijk, aardgasvrij te maken en alle woningen aan te sluiten op een warmtenet. De gemeente Gorinchem heeft in de raadvergadering van 23 februari 2021 unaniem besloten met de komst van een warmtenet. Met dit besluit maakt de gemeente voor Poort6 de weg vrij om een kleine 1.000 huurwoningen in de Gildenwijk aardgasvrij te maken. Dat de keuze op de Gildenwijk is gevallen is eenvoudig te verklaren. Veel woningen in de Gildenwijk bestaan uit huurwoningen, hoogbouw met blokverwarming, er kunnen dus veel woningen simpel en snel worden aangesloten. Het gaat allemaal wel snel, misschien wel te snel. Zo is de subsidie aanvraag van de Gemeente Gorinchem bij het rijk voor alsnog 

Vele senioren in de Gildenwijk

afgewezen. De gemeente had gehoopt op 5,4 miljoen euro. De beschikbare pot met 100 miljoen wordt nu verdeeld over 19 andere gemeenten. Wel krijgt de Gemeente Gorinchem 300.000 euro uit Europa, al staat dit bedrag nog op de rekening van de provincie Zuid-Holland. De gemeente legt zelf geen warmtenet aan, noch geeft hier opdracht toe. HVC doet dit op basis van een voor hen acceptabel commercieel risico. De vraag is wie gaat dit nu allemaal betalen en waar komt derhalve de financiering vandaan? Zo valt er ergens te lezen dat Poort6 samen met HVC bij de start miljoenen gaan investeren. Wij kunnen ons niet voorstellen dat dit bedrag ooit links- of rechtsom terug moet komen. Misschien in de stookkosten? Poort6 is een stichting en HVC een commerciële partij! En hoe zit het met de contracten tussen de Gemeente Gorinchem, Poort6 en HVC, wat zijn de gemaakte afspraken wat is de duur hiervan? Worden deze openbaar gemaakt?

Ons advies, wacht met akkoord gaan. Laat de Gemeente Gorinchem en Poort6 eerst alle afspraken en contracten openbaar maken, onderbouwen hoe en waaruit de financiering wordt verkregen, alsmede antwoorden op de overige vragen en garantie dat de stookkosten niet verhoogt worden, ook niet achteraf indirect. Verder dient Poort6 eerst alle woningen maximaal te isoleren, zodat deze 100% geschikt zijn voor een warmtenet.

Het is gelukt”, zei ex-minister Wiebes. We gaan mensen verleiden om mee te doen.” Het is niet de bedoeling om mensen af te schrikken of te dwingen tot directe aanpassingen. We hebben de tijd, dat is de boodschap die het kabinet wil uitdragen, om draagvlak te krijgen.

Torenhoge stookkosten en kou lijden?

Dit staat ons vermoedelijk straks te wachten. U bent gewaarschuwd!

Laatste berichten

Waarom deze site?

Voorop gesteld zijn de initiatiefnemers van deze website (die ook gewoon huurders zijn), niet tegen een warmtenet. Maar net zoals ons, heeft u misschien ook vele vragen. Vragen die we graag ruim vooraf beantwoord zien en dan wel met garanties. Want hoe meer wij ons verdiepten in het Warmtenet, hoe meer vragen dit opriep. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat de huurders straks de dupe zijn van een prestigeproject van de wethouder, Gemeente Gorinchem en Poort6. Zo zijn er voorbeelden van woningen die het niet warmer kunnen stoken dan 19° met een warmtenet en dan ook nog enorme hoge stookkosten hebben. Voor de Gildenwijk met vele bewoners van 55+ en bejaarden zouden deze temperaturen tot problemen kunnen gaan leiden. Onder het tabblad “vele vragen” beschrijven wij de vragen, bezwaren, verwachte problemen en zaken waar we graag garanties voor zouden krijgen. Als u ook mee wilt denken vernemen wij dit graag.

poes

Speerpunten!

    Warmtenet Gildenwijk Stookkosten
    Warmtenet Gildenwijk Temperatuur
     Warmtenet Gildenwijk   Isolatie
      Warmtenet Gildenwijk  Klachten

Promo over warmtenet voor de Gildenwijk

Het andere verhaal

Greep uit de media

Warmtenet Gildenwijk
Gemeenten lopen vast met warmtenetten

Als de ellende bij het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) en het Rotterdamse Warmtebedrijf ons iets leert, dan is het wel dat we nog een lange hobbelige weg voor ons hebben met de energietransitie. Beide ‘bedrijven’ vormen een cruciale schakel in de warmtetransitie van Amsterdam en Rotterdam, maar zitten nu in zwaar weer.

Warmtenet Gildenwijk

Betaalbaarheid warmtenetten grote zorg bij nieuwe wet

Het wetsvoorstel Collectieve warmtevoorzieningen beschermt consumenten niet tegen dure warmtenetten, vindt Vereniging Eigen Huis. Maximumtarieven vervallen en leveranciers kunnen straks hun tarieven baseren op de kosten van het nieuwe warmtenet. De nieuwe wet moet in 2022 in werking gaan treden.

Warmtenet Gildenwijk

Klinkt goed, zo’n warmtenet. Waarom zijn klanten dan toch ontevreden?

Dat heeft vooral met de tarieven te maken. Die zijn gekoppeld aan de prijs van aardgas, om consumenten te beschermen. Dat zit zo: de netten zijn in handen van monopolisten, klanten kunnen niet overstappen naar een andere aanbieder. De Autoriteit Consument en Markt stelt daarom jaarlijks vast wat ...

Warmtenet Gildenwijk

Vragen over de gewijzigde warmtewet (Woonbond)

De Warmtewet geldt sinds 2014 voor alle afnemers van collectieve warmte. Helaas leverde de toepassing van de Warmtewet in de praktijk veel knelpunten op, en bij blokverwarming vaak hogere kosten voor huurders. Daarom werd in 2018 een aanpassing van de Warmtewet aangenomen. Deze gewijzigde Warmtewet is ...

Geef u mening over het warmtenet

Stem hier in één van de twee polls. Wilt u aangesloten worden op het warmtenet en wat is u grootste zorg over het warmtenet?
Dat het warmtenet er komt is wel zeker, dat is politiek en dat houdt niemand meer tegen, ook wij niet. Als je het milieuvraagstuk buiten beschouwing laat maakt het ook niet zoveel uit waar je woning mee verwarmd wordt. Waar het nu nog om draait is de vraag kan ik mijn woning voldoende verwarmen en wel tegen hetzelfde tarief als wat ik nu betaal. Over of uw er straks warm bij zit en tegen welk tarief worden telkens aannames gedaan, (iets wat je denkt of vindt zonder het te wetenmaar dan zonder onderbouwing of garanties. Laten we gezamenlijk zorgen dat we hier in ieder geval garanties voor afdwingen. Bedenk dat 70% eerst akkoord moet gaan voordat dat uw woning mag worden aangesloten op het warmtenet.