Feestelijk startmoment warmtenet Gildenwijk. Maar waar waren toch de bewoners?

IMG 2292

Afgelopen donderdag was het dan zover, het feestelijke startmoment van het warmtenet in de Gildenwijk.

Waar waren de bewoners?

Vertegenwoordigers, bestuurders, voorlichters, van de gemeente, Poort6, HVC, provincie, waterschap, Stedin, enz. ze waren er allemaal. Maar waar waren de bewoners? Als er een twintigtal bewoners waren was het veel. Er is totaal geen interesse of animo, het warmtenet leeft niet bij de bewoners. Mensen zijn hierin totaal niet geïnteresseerd en blijven liever bij hun oude vertrouwde gasgestookte cv-ketel en geef ze eens ongelijk met alle negatieve berichtgeving over warmtenetten.

De trotse PvdA wethouder

Wethouder Eelke Kraaijeveld vertelde dat hij enorm trots was dat het warmtenet in de Gildenwijk van start ging en dat hij dit allemaal wist te realiseren in één ambtsperiode. Want dit is wel zo’n beetje het laatste wapenfeit van deze wethouder die dus op zoek mag naar een nieuwe baan.

Dat zijn wens om een warmtenet te realiseren is uitgekomen, hier mag hij dan misschien trots op zijn. De noodzaak van een warmtenet wordt alleen maar groter liet hij weten, maar voor wie dan? Dat vele ouderen in de Gildenwijk straks met torenhoge stookkosten in de kou zitten, hiervan ligt deze PvdA wethouder niet wakker. Juist zijn partij die pretendeert op te komen voor ouderen en minder bedeelden. Bewoners van de Gildenwijk willen helemaal geen warmtenet.

Er is helemaal geen keuze, je wordt gewoon aangesloten (70% regeling)

Bewoners van de Gildenwijk hebben helemaal geen stem of inbreng in een aansluiting op het warmtenet. Zijn er nou echt nog mensen die geloven in de eerlijke en goede bedoelingen van deze bestuurders. Eerst voor twintig miljoen leidingen in de grond stoppen en dan komen vragen of je wilt worden aangesloten.

Nu hoor ik u zeggen maar je kan toch kiezen (de 70% regeling), nee hoor, onzin!
De zogenoemde 70% regeling wordt hier op een onfatsoenlijke manier misbruikt.

“Bij complexgewijze renovatie kan de verhuurder ervoor kiezen een draagvlakmeting onder de huurders te houden. Daarmee wordt voorkomen dat de verhuurder het initiatief moet nemen om naar de rechter te stappen. De wet bepaalt namelijk dat als ten minste 70 procent van de huurders binnen een ‘bouwkundige eenheid’ van minimaal tien woningen vrijwillig instemt met het renovatievoorstel het voorstel geacht wordt redelijk te zijn. Vindt een huurder ondanks die meerderheid dat het voorstel in zijn geval toch niet redelijk is, dan ligt het initiatief bij hem om binnen acht weken de rechter te vragen een oordeel te geven over de redelijkheid van het voorstel. Stapt de huurder niet of niet tijdig naar de rechter dan wordt ervan uitgegaan dat hij alsnog heeft ingestemd met het voorstel. De huurder is dan verplicht zijn medewerking te verlenen.”

En hoe wordt hij dan misbruikt? Poort6 heeft ons zowel mondeling als schriftelijk laten weten dat de uitkomst niet inzichtelijk gemaakt wordt vanwege de privacy wetgeving. Dus een eenvoudige uitkomst, uit ieder complex of woonblok wordt straks gemeld dat er een meerderheid van meer dan 70% is. Uiteraard zijn wij nog aan het onderzoeken of deze gegevens toch verplicht en op een betrouwbare manier inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Poll Warmtenet Gildenwijk
Uitslag van de poll op onze site

Er wordt door Poort6 ook telkens geroepen dat 73% van de Pr. Willem Alexanderflat inmiddels akkoord gegaan zou zijn met een aansluiting op het warmtenet. Dit is dus absoluut onjuist! In de Alexanderflat is de warmtenet aansluiting onderdeel van de grote renovatie die hier plaats vind. De mensen hadden geen keus. Want je kon niet alleen voor de renovatie stemmen. Een bewoner liet een bericht achter op onze site en sprak zelf over pure chantage door Poort6. En hoe kan het dan dat wij het afgelopen jaar tientallen e-mails van verontruste bewoners hebben ontvangen die tegen het warmtenet zijn. Ook cijfers uit onze poll bevestigden dat mensen geen vertrouwen in het warmtenet hebben en dit helemaal niet willen. Het is allemaal politiek.

Inmiddels draait de propaganda machine van de gemeente, Poort6 en HVC op volle toeren, alleen is het maar de halve waarheid.
HVC kunnen we niets kwalijk nemen. Zij zijn gewoon een commerciële partij die een product verkopen onder hun voorwaarden en prijs. Wie we wel iets kwalijk kunnen nemen is de gemeente Gorinchem en woningbouwvereniging Poort6. Want deze partijen gaan u en mij verplichten, tegen onze wil, dit product af te nemen. Het maakt hen hierbij niet uit wat wij vinden van het warmtenet, je wordt gewoon aangesloten, klaar.
Jaren geleden moest de energiemarkt op de schop, mensen moesten bij wet keuzevrijheid krijgen waar zij hun energie afnamen. Nu worden we overgeleverd aan een monopolist en kunnen dus niet meer kiezen.
Iets wat de meeste mensen ook niet weten en waar eigenlijk nooit ruchtbaarheid aan wordt gegeven, is dat in het nieuw te bouwen HVC warmtestation gasgestookte turbines worden geplaatst. Deze dienen ter ondersteunen bij koude- en vorst periodes, want dan kan men zonder aardgas niet voldoen aan water van 70 graden. Door ons van het gas af te halen, zal de CO2 uitstoot niet merkbaar verminderen. CO2 reduceren lukt het snelst met het aanpakken van de grootste vervuilers, maar dat zal nog wel jaren duren.

Onze zorgen

Wij blijven ons in ieder geval zorgen maken over de hoogte van de stookkosten en of we het wel allemaal warm genoeg kunnen stoken. Uiteraard zijn wij geen ingenieur, maar de diameter van de hoofdleidingen baart ook wel enige zorgen. Hoe kan men met deze leidingen over zo’n lange afstand, duizend woningen gaan verwarmen en wat als straks bijvoorbeeld de Intervam flats en andere gebouwen ook op deze leidingen aangesloten worden. Laten we er maar vanuit gaan dat de ingenieurs hun werk goed gedaan hebben. Maar ga in ieder geval eerst overal voldoende isoleren, zodat de woningen geschikt zijn voor het verwarmen met een warmtenet, laat de koppeling met de gasprijs los en geef mensen in de Gildenwijk, zowel een prijs garantie alsmede een garantie dat we het allemaal warm genoeg kunnen stoken. Ook dan kunnen wij misschien positiever berichten over het warmtenet. Want de vele ouderen in de Gildenwijk willen het toch een graadje meer kunnen verwarmen. En al die negatieve berichtgevingen in de media over exorbitante stookkosten van een warmtenet, zal bij de stadgrens van Gorinchem echt niet ophouden of ineens anders zijn.

2 reacties

  1. Het is een grote pokke bende met al die open gebroken straten! Wordt het goed zat , zeker als ik straks ook nog in de kou zit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *