Gemeente Gorinchem en Poort6 stop de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk?

Onze ongerustheid was en is allemaal onzin, we hoeven ons geen zorgen te maken. Nou over een ding hebben we al gelijk gekregen zonder dat er nog maar één woning is aangesloten op het warmtenet, namelijk de stookkosten!

Kort geleden was de Rotterdamse haven in het nieuws. De meest vervuilende haven van Europa lieten de krantenkoppen weten. Vele actualiteitenprogramma’s en de journaals besteden groot aandacht aan dit item. 13,7 miljoen ton CO2 uitstoot wat vergelijkbaar zou zijn met vier kolencentrales en dan gaat het nog om cijfers uit 2018. Waarschijnlijk is de werkelijke CO2 uitstoot inmiddels vele malen hoger. Maar de economie moet natuurlijk (terecht) blijven draaien en Europa moet natuurlijk bevoorraad worden. Volgens een woordvoerder van het havenbedrijf Rotterdam zou de scheepvaart net als andere sectoren in 2050 CO2 neutraal moeten zijn. Maar volgens hem gaan ze dat in het huidige tempo niet halen. Probleemoplossing, laten we bij de grootste vervuilers beginnen, dan zullen we CO2 uitstoot het snelst reduceren. Dit is geen hogere wiskunde!

Port of Rotterdam

Hoe dan ook de doelen in het klimaat akkoord moeten natuurlijk wel behaald worden. Alle kleine beetjes helpen, ook al is dit maar marginaal. Dus de linkse en overige populistische bestuurders in Gorinchem doen natuurlijk mee, goed voor hun imago en slecht voor onze portemonnee. De Gildenwijk moet van het gas af! Dat hierbij een grote groep senioren en bejaarden met een klein pensioentje worden getroffen maakt hen niet zoveel uit. Juist die mensen die een behoorlijk steentje hebben bijgedragen aan onze huidige (afbrokkelende) welvaart, krijgen straks de rekening gepresenteerd.

Voor HVC is warmte een business en met de stijgende energieprijzen een big business.

Toen wij tien maanden geleden deze website lanceerden hadden wij maar één doel. Zorgen dat in de woningen een behagelijke kamertempratuur behaald kan worden en dat de stookkosten betaalbaar zouden blijven. Onze ongerustheid was en is allemaal onzin, we hoeven ons geen zorgen te maken. Nou over een ding hebben we al gelijk gekregen zonder dat er nog maar één woning is aangesloten op het warmtenet, namelijk de stookkosten! Zoals u kunt lezen in de andere berichten op deze site, is er vanuit het hele land, negatieve berichtgeving over de prijsstijgingen van warmtenet. Jammer genoeg is er nu geen enkel geluid te horen vanuit de Gorinchemse politiek. Waarom zouden ze ook, het is toch nog geen Gorinchems probleem. Nu de energieprijzen enorm zijn gestegen, stijgen de prijzen van het warmtenet gewoon mee. E.e.a. komt omdat de prijzen van een warmtenet gekoppeld is aan de gasprijs. Deze koppeling was juist bedoeld om de gebruikers van een warmtenet te beschermen tegen exorbitante tarieven. Maar door de stijging van de gasprijs gebeurd nu het omgekeerde en zien deze snelle (monopolistische) jongens hun kans schoon. De warmtenet leveranciers hoeven hun prijzen natuurlijk helemaal niet te verhogen, want het winnen van hun warmte heeft nauwelijks iets te maken met de gasprijzen, maar waarom zou je het laten als de wet het toestaat. HVC, straks onze warmteleverancier zal hier geen uitzondering op maken. Voor hun is warmte een business en met de stijgende energieprijzen big business. En voor in ieder die in sprookjes geloven, zodra de energieprijzen misschien straks weer dalen, reken maar niet dat dan de kosten van verwarmen met een warmtenet naar beneden worden bijgesteld. Overstappen naar een andere leverancier is toch niet mogelijk. U krijgt straks gewoon de rekening gepresenteerd.

Warmtenet Gildenwijk

Inmiddels hebben wij, net als vele andere betrokkenen ook gesprekken gehad met de vertegenwoordigers van de gemeente en Poort6. Ook zijn er door de vertegenwoordiger van Poort6 een flink aantal antwoorden op vragen gekomen waarover we later meer zullen berichten. Hiernaast hebben wij de modelwoning van de Pr. Willem Alexanderflat mogen bezichtigen. De isolerende maatregelen die hier genomen zijn, zijn veelbelovend. Inmiddels is wel duidelijk dat er een systeem wordt gehanteerd om de mensen te laten wennen aan de summiere info en zorg te dragen dat de bewoners zich niet teveel mobiliseren. Zo is in het verslag van de bewonerscommissie van de Frisoflat te lezen, dat deze niet welkom waren (als aanhoorders) tijdens een vergadering tussen de Gemeente, Poort6 en de bewonerscommissie van de Tichelaar- en Munterflat.

BC Frisoflat
Alinea uit verslag BC Frisoflat

Om reuring te voorkomen gaat men liever één op één in gesprek of in kleine groepjes.  De vertegenwoordigers van de gemeente en Poort6 zijn oprecht hele vriendelijke mensen, maar ze hebben ook een opdracht, zorg dragen dat die duizend woningen met zo’n min mogelijk weerstand worden aangesloten op het warmtenet en wat ze dus ook doen. Dat er ook negatieve kanten voor de bewoners aanzitten? “Ze weten het, maar kunnen niet anders want het is hun baan” Er zijn ook vele autoverkopers die privé toch met een ander merk rijden!

In deze vorm blijven wij U adviseren om tegen aansluiting op het warmtenet te stemmen.

Door duizend woningen in de Gildenwijk van het gas af te halen, zullen de CO2 klimaatdoelen niet of nauwelijks worden beïnvloed. Maar dat bewoners financieel zwaar getroffen worden en hiernaast mogelijk niet de gewenste vertrouwde kamertemperatuur weten te behalen is wel zeker.

Wij zijn niet tegen een warmtenet en het is geen tegenwerking, maar opkomen voor je woongenot en je portemonnee. Koppel eerst de tarieven los van de gasprijs en hang een maximaal tarief aan verwarmen met een warmtenet en isoleer de woningen maximaal zodat deze ook echt voldoende warm gestookt kunnen worden. Ook dan zullen wij positiever tegenover het warmtenet staan.

Een kleine greep uit het nieuws van de afgelopen twee maanden;

Zolang er niets veranderd en er geen garanties komen, kunnen we (voorlopig) gewoon beter bij onze oude vertrouwde gasgestookte installaties blijven. Zeker nu de Europese gemeenschap een groen label heeft geplakt op gas en kernenergie. Er kan natuurlijk ook gewacht worden op waterstof. Onderzoek heeft uitgewezen dat de bestaande gasleidingen hier prima voor geschikt zijn. De productie van waterstof is nog onvoldoende, maar we hebben wel meer dingen snel zien veranderen.

En laat u vooral niet beïnvloeden door charismatische, welbespraakte en goed getrainde voorlichters, want de landelijke problematiek aangaande deze alternatieve warmte, zal bij de Gorinchemse stadsgrens echt niet ophouden of anders zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *