Hoe serieus worden de huurders genomen aangaande het warmtenet in de Gildenwijk?

Op alle websites (Poort6, HVC, Gemeente, etc.) wordt er zonder voorbehoud vermeld dat er is of wordt gestart met de aanleg van het warmtenet in de Gildenwijk. Eigenlijk is dit wel een vreemde gang van zaken en hier rijst dan ook de vraag hoe serieus worden de huurders c.q. bewoners genomen. Normaal haal je bijvoorbeeld ook eerst een rijbewijs voordat je een auto koopt. Poort6 geeft met zekerheid aan de komende vier jaar 1.000 woningen aan te sluiten in de Gildenwijk. Maar wettelijk gezien heeft men wel eerst 70% instemming van de huurders nodig voor er tot aansluiting op het warmtenet kan worden overgegaan. Als we dan even van een doemscenario voor Poort6 en HVC uit zouden gaan, ligt er straks een warmtenet in de Gildenwijk van miljoenen wat niet gebruikt wordt. Op de website van Poort6 valt te lezen,

Voordat we je woongebouw of buurt op het warmtenet kunnen aansluiten, komen we instemming vragen. We hebben de instemming nodig van 70% van de huurders in het gebouw of de buurt. Dan kunnen we je aansluiten op het warmtenet.

Eigenlijk zijn er dus maar twee conclusies te trekken;

1. Poort6 en HVC zijn heel erg zeker van hun zaak dat in ieder geval 70% van de huurders akkoord gaan om aangesloten te worden op het warmtenet

of

2. Er is straks helemaal geen transparantie over de 70% regeling.

Zonder dat we mensen of instellingen op voorhand in een kwaad daglicht willen stellen, denken we dat het laatste het meest waarschijnlijke scenario is. Vermoedelijk zal straks gewoon vermeld worden dat 70% of meer akkoord is. Als er dan om inzicht over deze uitkomst gevraagd zal worden, zal men zich vermoedelijk beroepen op de privacywetgeving. Een andere conclusie is er eigenlijk niet te trekken, nu dat men gewoon van start gaat met de aanleg. Vanzelfsprekend zullen we ons hier niet zomaar bij neer leggen en zullen we alle mogelijke middelen onderzoeken om toch inzage over de uitkomst te krijgen.

Respect voor alle betrokkenen

Dan nog even het volgende. Een tijdje geleden ontvingen wij een signaal dat op deze website sommige mensen persoonlijk door ons werden aangesproken, dat er namen werden genoemd en dat we behoorlijk negatief zijn. Wij kunnen ons totaal niet vinden in deze kritiek en hebben zeker respect voor alle betrokkenen. Een ieder strijd voor zijn eigen doel en niets is persoonlijk. Er mogen dingen benoemd worden zoals je ze beleeft of ervaart. Op de site is ook vermeld dat wij niet expliciet tegen het warmtenet zijn. Het enigste wat we willen bereiken is dat alle bewoners die aangesloten worden op het warmtenet er straks voldoende warm en betaalbaar bij zitten in een goed geïsoleerde woning. Garanties, in plaats van toezegging, aannames en of verwachtingen. Hier liggen de verschillen van mening. Vertrouwen is goed, garanties zijn beter!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *