Warmtenet in de media

In onderstaande media worden diversen termen en benamingen genoemd, zoals biomassacentrale, stadswarmte, wko, warmtenet, etc.
Het verschil zit hem hoofdzakelijk in feit, hoe en waaruit de warmte wordt gewonnen. Het einddoel blijft hetzelfde “duurzaam je woning verwarmen”