Open data

Nieuwe energie in Gildenwijk
De stand van zaken.
11 juni 2020

 
Open data

Informatiebrief van college
Raadsinformatie warmtenet Gildenwijk
11 maart 2020

Informatiebrief van college
Raadsinformatie warmtenet Gildenwijk
28 oktober 2020

Intentieverklaring
Gemeente, HVC, Poort6 en
Provincie op duurzame warmte Gildenwijk

Nieuwe energie in Gildenwijk
De stand van zaken.
7 januari 2021

Waterschap Rivierenland Terugkoppeling genomen besluiten 14 april 2021

Verslag vergadering HP6 – Poort6
Stand van zaken Warmtenet 
14 september 2018

Intentieovereenkomst
Gedeputeerde Staten
Zuid-Holland
Duurzame warmte