Tilburg voorlopig terughoudend met nieuwe aansluitingen op warmtenet

De fors gestegen kosten voor huishoudens die zijn aangesloten op het stadsverwarmingsnet, zijn voor Tilburg aanleiding om de afspraken met energieleverancier En natuurlijk opnieuw tegen het licht te houden. In afwachting daarvan worden geen nieuwe woningen aangesloten op het warmtenet.

Met een raadsbreed gesteunde motie van GroenLinks sprak de Tilburgse politiek maandag opnieuw haar onvrede uit over de kostenstijgingen voor de circa 29.000 huishoudens die zijn aangesloten op het Amerwarmtenet, dat grotendeels draait op houtgestookte biomassa uit de Amercentrale.

,,De mogelijkheden voor de gemeente om regie te houden op het warmtenet zijn beperkt en dat wringt”, aldus GroenLinks-fractievoorzitter Evelien Kostermans. ,,Het monopolie van commercieel leverancier Ennatuurlijk gaat moeizaam samen met het maatschappelijk belang om huizen te voorzien van duurzame en betaalbare warmte.”

Weinig vertrouwen

Op verzoek van het college kwam En natuurlijk onlangs tekst en uitleg geven over de kostenstijgingen, maar wist de raad nauwelijks te overtuigen van de noodzaak. Kostermans: ,,Helaas bleef het bij een vrij algemeen verhaal dat heeft het vertrouwen voor de toekomst wat ons betreft vooralsnog niet verbeterd.” 

In de motie riepen de partijen daarom het college op om de afspraken met de leverancier opnieuw onder de loep te nemen. In 2016 kwamen gemeente en Ennatuurlijk overeen om voor 2030 nog eens 16.000 Tilburgse woningen op het net aan te sluiten, maar als het aan de raad ligt wordt daar voorlopig terughoudend mee omgegaan. 

Onafhankelijk onderzoek

Kostermans: ,,De perspectieven vanuit de raad zijn verschillend, maar deze unanieme motie laat zien dat we eensgezind zijn in de oproep dat er in de volgende raadsperiode een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de afspraken met Ennatuurlijk over uitbreiding van het warmtenet.” Volgens de raad moeten alle scenario’s daarbij worden meegenomen.

Wethouder Oscar Dusschooten (VVD) nam de motie graag over. Hij wees op de plannen van minister Rob Jetten om de prijs voor gebruik van stadswarmte los  te koppelen van de sterk gestegen aardgasprijs. ,,Positieve ontwikkelingen. Wij zullen ons ook de komende periode volop bezighouden met het warmtenet van de toekomst en deze motie past daarbij.”

Bron Algemeen Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *