Vele vragen, bezwaren, problemen en garanties!

Iedereen zal begaan zijn met een gezond klimaat en een beter milieu. In het klimaatakkoord staat dat in 2050 zeven miljoen woningen aardgasvrij moeten zijn. Als individu of als huishouden kunnen we allemaal een bijdrage leveren. Jammer genoeg blijft dit een druppel op de gloeiende plaat. Zolang er nog wereldwijd, een vervuilende industrie is, vrachtschepen varen op zware stookolie, vele vliegbewegingen worden gemaakt, enz., zal de C02 uitstoot nog weinig afnemen. Maar wie gaat nu eigenlijk de rekening van dat alles betalen? Vroeg of laat, direct of indirect, maar de rekening krijgen de mensen gepresenteerd. De Gildenwijk met zijn gemêleerde inwoners, is de armste wijk van de Gemeente Gorinchem. Hier wonen ook veel senioren, bejaarden en mensen met een uitkering. Een groep die het zwaar heeft in deze maatschappij en beschermd zou moeten worden. Deze mensen mogen natuurlijk nooit de rekening gepresenteerd krijgen van ambitieuze plannen van politici en andere bestuurders. Hier ligt dus voor de wethouder, Gemeente Gorinchem en Poort6 een grote verantwoordelijkheid, als dit mis gaat zullen zij hier zwaar op afgerekend worden. Zij zullen zorg moeten dragen en garanties moeten geven, dat de stookkosten voor nu en de komende jaren niet verhoogd worden en dat de vele senioren en bejaarden er behaaglijk bij zitten. Bij oudere staat de verwarming meestal hoger dan 20°.

Hoge stookkosten en maximaal 18 á 20 graden!

Poort6 geeft huurders de keuze. Als 70% van het woonblok of complex akkoord gaat, worden alle woningen aangesloten op het warmtenet. Het is belangrijk dat u zich vooraf goed verdiept in de voor- en nadelen van een warmtenet voordat u een keuze maakt. Er is namelijk geen weg meer terug. De belangrijkste punten waar u over na moet denken zijn; de stookkosten voor nu en in de toekomst, of uw woning voldoende geïsoleerd is en het wel warm genoeg kan stoken, de betrouwbaarheid van het warmtenet en het besef dat u geen keuze vrijheid meer heeft. De warmtenet leverancier is namelijk een monopolist. U kunt dus niet overstappen bij een slechte service of dienstverlening. De warmtenet leverancier kan alles bepalen binnen de mazen van de onduidelijke Warmtewet.

Om het gas gebruikt te ontmoedigen gaat de prijs hiervan jaarlijks omhoog door belastingen en heffingen. De prijs van een warmtenet is gekoppeld aan de gas prijs en stijgt hierdoor gewoon mee. Terwijl het gebruik van een warmtenet eigenlijk steeds goedkoper zou moeten zijn. Er zijn nu wel afspraken over maximale tarieven die warmtenet leveranciers mogen vragen. Deze maximale tarieven worden jaarlijks bepaalt door de Autoriteit Consument en Markt, afgekort AMC. HVC de leverancier waar wij straks onze warmte gaan inkopen claimt ruim onder de maximale tarieven te zitten. Waarschijnlijk gaat u straks toch meer betalen voor uw stookkosten dan nu het geval is. Wel gaat echter iets veranderen! Er is een wetsvoorstel in de maak (Collectieve warmtevoorzieningen) hier worden de maximale tarieven uitgehaald. Ook wordt de koppeling met gas prijs losgelaten. Hiervoor in de plaats komt een tarief dat is gebaseerd op de aanlegkosten en de exploitatie van een warmtenet. De warmtenetbedrijven kunnen dan hun tarieven op deze basis gaan bepalen zonder maximale tarieven. Het zou dus goed mogelijk kunnen zijn dat dit gaat leiden tot grote prijsverhogingen die voor rekening komen van de eindgebruiker. Door de monopoly positie van het warmtenetbedrijf kunt u niet anders dan hiermee akkoord gaan. Het zou zomaar kunnen zijn dat voor sommige huishoudens de stookkosten onbetaalbaar worden. De uitspraken van Poort6 en de gemeenteraad dat de aansluiting op het warmtenet naar verwachting niet zal leiden tot verhoging van de stookkosten kunnen niet gegarandeerd worden en zijn dus kling klare onzin.

Woningen in de Gildewijk hebben voor de wamwater voorziening een combiketel, geiser, boiler of ontvangen al centraal geregeld warmtapwater. We zijn benieuwd hoe dit op de verschillende locaties aangebracht gaat worden, hoe de afrekening (gebruik) hiervan gaat verlopen, met welke waterdruk en temperatuur het tapwater wordt geleverd, etc. Ook zijn er woningen met een gehuurde geiser of boiler van het energiebedrijf. In bijna alle gevallen zijn dit meerjarige contracten. Wie gaat de kosten van de verwijdering en eventuele afkoopsom hiervan betalen?

Dit is ook nog wel even een dingetje. Voor de bewoners van een eengezinswoning zal dit eenvoudig zijn. Zij krijgen een eigen registratie meter. Maar hoe zit dit voor de bewoners met een blokverwarming? Nu regelt Ista Nederland de registratie van het verbruik in opdracht van Poort6. De registratie roept nu bij veel bewoners jaarlijks vragen op en we zien hier ook grote verschillen onderling. Bij navraag krijg je geen of onduidelijke antwoorden. Poort6 stuurt je naar Ista en Ista weer terug naar Poort6. Als Ista de registratie blijft doen, wordt hier een partij aan toegevoegd, namelijk HVC. De bewoners met een blokverwarming krijgen op deze manier nooit direct inzicht in hun eigen verbruik en de onduidelijkheid zal dus nog alleen maar groter worden. Dit geldt natuurlijk helemaal voor het warmtetapwater. In vele woonblokken hebben bewoners ook geen watermeter en wordt het verbruik gedeeld door het aantal wooneenheden. Wij hebben altijd wel begrepen dat er nu rekening gehouden wordt met één persoon en meerpersoonshuishoudens. Maar er zijn ook woningen die door drie of meer mensen worden bewoont. En sommige woningen hebben een bad naast hun douche. De voorschot bedragen worden nu betaald aan Poort6. Aan wie gaan we straks de voorschotbedragen betalen, Poort6 of HVC, en is dit dan wel eerlijk en transparant?

Alternatieve warmtebronnen zoals een warmtenet vragen om een goed geïsoleerde woning. Er zijn meerdere redenen waarom u woning goed geïsoleerd moet zijn. Ten eerste zult u harder moeten stoken om de gewenste temperatuur te krijgen, als u deze al kunt bereiken in een slecht geïsoleerde woning. Harder stoken verhoogt het verbruik en dus de stookkosten. Er zijn voorbeelden dat slecht geïsoleerde woningen met een warmtenet het niet warmer kunnen krijgen dan 19º. Ten tweede kan bij goed geïsoleerde woningen, de geleverde watertemperatuur van het warmtenet omlaag. Dit zou tot een lager verbruik leiden en dus een besparing op de stookkosten. Niet alle woningen in de Gildenwijk zijn goed en voldoende geïsoleerd. Poort6 zal hier een inhaalslag moet bewerken. HVC gaat water van 70° gebruiken voor het warmtenet dit is ongeveer 10° minder dan bij een gasgestookte cv installatie. Hiernaast zal er een temperatuur verlies zijn voordat het water u woning bereikt. Een goed geïsoleerde woning is nodig bij gebruik van een warmtenet en bespaart op de stookkosten.

In de media zijn er vele berichten te lezen over problemen met de diversen warmtenetten. Onderbrekingen van de warmtetoevoer of het warme tapwater, lekkages, het niet voldoende kunnen verwarmen en de telkens terugkerende verhoging van de stookkosten. Soms krijgt u een vergoeding als er voor langere tijd een onderbreking is. Dit moet dan wel langer dan acht uur duren en niet vooraf aangekondigd zijn. Ook mogen het geen calamiteiten zoals natuurrampen en/of vandalisme zijn. Dus als bijvoorbeeld in één maand meerdere keren de warmtetoevoer of het warme tapwater wordt onderbroken met de duur van minder dan acht uur, krijgt u niets. Ook hier ligt dus een taak voor de wethouder, gemeente en Poort6 om zorg te dragen en garanties af te dwingen dat de door hen gekozen partij HVC een goede en betrouwbare levering en service gegarandeerd. Persoonlijk klagen heeft weinig zin en overstappen kan niet!

In de exploitatiekosten van elke woning zit natuurlijk een bedrag voor de afschrijving, periodiek onderhoud en reparaties van de cv ketel. Voor woningen of appartementen met blokverwarming is dit niet anders. Als een huurder overstapt op het warmtenet bespaart Poort6 deze kosten. Uitgaande van een gemiddelde levensduur van 20 jaar voor een cv ketel, met periodiek onderhoud en reparaties, zou de restitutie rond de 20 euro per maand moeten kunnen bedragen.
Het zou dus niet meer dan normaal zijn dat Poort6 deze kosten aan de huurders terug geeft.

Dan nog even een doemscenario. Stel u krijgt uw woning of appartement niet warmer dan 18 of 19 graden. Bij wie klopt u aan met dit probleem? Poort6 zal u waarschijnlijk adviseren om contact op te nemen met HVC. Van HVC krijgt u te horen, dat zij leveren conform hun voorwaarden en dat uw woning waarschijnlijk niet voldoende geïsoleerd is en/of dus niet geschikt voor het warmtenet. De gemeente is in deze fase al lang geen partij meer, zij geven alleen de vergunningen af en pronken met hun aardgasvrij beleid. U bent het slachtoffer, u zit in de kou, alle radiatoren staan maximaal open, krijgt een hoge afrekening en zal van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Iedere huurder heeft een overeenkomst (huurcontract) met Poort6. Poort6 draagt nu zorg voor een warmtetoestel en dat deze naar behoren werkt. Bij storingen mag de huurder contact opnemen met de Werkendamse Verwarming Centrale. Het zal vermoedelijk nog nooit voor gekomen zijn dat u voor langere tijd in de kou heeft gezeten of dat u uw woning niet voldoende heeft kunnen verwarmen. Maar bij onoverkomelijk geschil zou u nu de huurcommissie in kunnen schakelen. Deze optie gaat straks verloren, doordat Poort6 niet meer verantwoordelijk is voor het kunnen verwarmen van het gehuurde perceel.

Woning eigenaren in de Gildenwijk hebben natuurlijk zelf de keuze om zich te laten aansluiten op het warmtenet of dat zij gewoon het vertrouwde gasnet blijven gebruiken. Voor woning eigenaren die wettelijk verplicht lid zijn van een Vereniging van Eigenaren (VvE) zal de beslissing vallen met een stemming op de ledenvergadering. Woningeigenaren zullen zelf zorg moeten dragen voor de isolerende maatregelen. Ook moeten zij zelf de aansluitkosten gaan betalen, wel is voor hen onder voorwaarde een subsidie van € 3.325 (rvo). Echter zal ook deze groep vroeg of laat een keuze moeten maken. De gemeente kan bij een toekomstige wetswijziging besluiten een complete wijk van het gas af te halen. De woningeigenaren hebben dan nog wel meerdere alternatieven om hun woning te verwarmen, zoals bijvoorbeeld een warmtepomp, infraroodpanelen, pelletkachel of biomassaketel.

Alle partijen geven aan te begrijpen dat we nog vele vragen zullen hebben en dat we daar antwoorden op zullen krijgen. Maar wanneer mogen we die stellen en wanneer krijgen we de de antwoorden? Vragen roepen soms ook weer andere vragen op. Ook dit is in meer of mindere maten het doel van deze website. Het komt maar al te vaak voor, dat u op een informatie avond voor het blok wordt gezet en direct moet beslissen. Misschien een tweede informatieavond en een fatsoenlijke bedenktijd zou wenselijk zijn. In de tussentijd hopen we u via deze website op de hoogte te kunnen houden van ontwikkelingen.