Zorgelijke rapportage “Energiearmoede en de energietransitie” van TNO

Nu de prijzen van energie in Nederland schrikbarend stijgen, zowel voor gas als elektra, zullen de toch al hogere energiekosten van een warmtenet nog verder oplopen. De prijs van het verwarmen met een warmtenet is namelijk nog steeds gekoppeld aan de gasprijs. Als eerder gaven wij aan dat de Gildenwijk met zijn gemêleerde inwoners en velen senioren en bejaarden de armste wijk van de Gemeente Gorinchem is. Op de interactieve kaart van TNO over de Energiearmoede per gemeente en wijk, blijkt de Gildenwijk er erg slecht van af te komen. De energiearmoede is gemeten als het percentage huishoudens met enerzijds een laag inkomen en anderzijds óf hoge energiekosten óf een woning met een relatief lage energetische kwaliteit. Het inkomen is dus relatief laag en de woningen zijn oud en slecht geïsoleerd.

De energiearmoede kaart
De energiearmoede kaart van TNO

De verwachting ligt dan ook in de lijn dat de energiearmoede in de Gildenwijk sterk zal toenemen met de komst van een warmtenet. Geen prettig vooruitzicht voor de bewoners van de Gildenwijk.

Citaten van TNO op hun pagina over energiearmoede;

De energietransitie kan winnaars en verliezers opleveren. TNO doet onderzoek naar een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. Zonder specifieke inspanningen om een rechtvaardige overgang te waarborgen, zal niet iedereen er evenveel baat bij hebben. Het vergroten of bestendigen van bestaande ongelijkheid als onbedoeld gevolg van de energietransitie, kan de maatschappelijke steun voor die transitie ondermijnen.

Het succes van de transitie naar duurzame energie staat of valt bij het draagvlak dat er in de samenleving voor wordt gecreëerd. We staan daarom niet alleen voor een technologische, maar ook een sociale omslag. Hoe hoog wordt de rekening? Wie gaat die betalen? Alles hangt af van de regels van het spel. Hoe worden die geschreven? 

Naar schatting verkeren maar liefst drie kwart miljoen huishoudens in energiearmoede: ze kunnen de rekening niet betalen of moeten allerlei dingen laten om die te voldoen.

Klik hier om naar de pagina van TNO over de energiearmoede te gaan

Lees hier onder het rapport “energiearmoede en de energietransitie”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *